Rehberlik

Okulumuzda Yapılan Çalışmalar


 ÇOCUKLARLA YAPILAN ÇALIŞMALAR

* Çocuklar sınıf ortamında, etkinlik saatlerinde, serbest oyun sürelerinde ve yemek/uyku zamanlarında gözlemlenerek bireysel özellikleri, birbiriyle olan iletişimleri, grup ilişkileri ve yaşadıkları uyum zorlukları düzenli olarak takip edilir.

* Gözlemler sırasında ve veli görüşmelerinde destek gerektiren, herhangi bir konuda problem yaşadığı düşünülen çocuklarla ilgili öğretmenlerle ve velilerle ortak çalışmalar yapılarak sorunlar giderilmeye çalışılır.

* Çocuklarla yapılan drama uygulamalarıyla ve oyun terapisiyle, grup uyumlarının ve bireysel özelliklerinin geliştirilmesi hedeflenir ve aynı zamanda kurum psikoloğunu tanımaları ve temas kurmaları için imkan sağlanır.

* Uygulanan psikolojik test ve formlarla çocukların gelişim özellikleri değerlendirilir. Bu veriler velilerle ve kurumla paylaşılarak gerekli olan ve yapılacak uygulamalar planlanır.

* Özel eğitim veya uzun süreli psikolojik destek gerektiren çocuklar gözlem ve testlerle tespit edilerek gerekli terapi ve eğitim sürecine yönlendirilir.

ÖĞRETMENLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

* Öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları izlenerek gerek görülen durumlarda uygun olan yönlendirmeler yapılır.

* Sınıf ortamında problem yaşadığı düşünülen ve gözlenen çocuklarla ilgili öğretmenlerle ortak çalışmalar planlanır.

* Periyodik olarak yapılan eğitim toplantıları ile  öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu düşünülen veya talep ettikleri konularda bilgilendirilmeleri ve uygulamalı çalışmalarla konulara yeni yaklaşımlar geliştirmeleri sağlanmaya çalışılır.

* Herhangi bir konuda yaşadığı problemi aktarmak isteyen öğretmenlere gerekli olan danışmanlık sağlanır.

VELİLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

* Bireysel görüşme talep eden velilerle görüşme ayarlanarak çocuklarıyla ve aile içi eğitim sorunlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti sunulur. Tüm velilerle planlanan zamanlarda sistematik aile görüşmeleri planlanır.

* Çocuklarla yapılan gözlem ve uygulamaların sonuçları velilere aktarılarak önleyici rehberlik desteği sağlanır. Önleyici danışmanlık, sorunlar oluşmadan, henüz ufak bir soru işareti şeklinde iken önlemeyi sağlayan bir sistemdir. Çocuğun, gelişim takibi sırasında fark edilen ufak problemler, profesyonel yardım gerektirecek duruma gelmeden, okul  ve aile ortamında uygulanacak hızlı ve basit önlemler ile probleme dönüşmeden önlenir.


 

* Velilerin çocuk eğitimiyle ve çocuk psikolojisiyle ilgili merak ettikleri konularda bilgilenmeleri, aile içi tutumlarını gözden geçirebilmeleri, ana babalık becerilerini geliştirebilmeleri ve sıkıntı yaşadıkları alanlarda çözüm önerileri bulabilmeleri amacıyla belirlenen zamanlarda  aile seminerleri ve toplantıları yapılır.

* Çocukların çeşitli gelişim alanlarındaki durumlarıyla ilgili dönemsel raporlar hazırlanarak velilere çocuklarının gelişimlerine dair düzenli bilgiler verilir.Dosyalar