Kurumsal

��ocuklar��m��za Uygulanan Tan��ma Ve De��erlendirme ��l��ekleri


Çocuklarımıza uygulanan tanıma ve değerlendirme ölçeklerinden bazıları:

 

AGTE Gelişim Tarama Envanteri:

 Açılımı Ankara Gelişim Envanteri olan bu test, bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. Psikolog tarafından sadece çocuk için  gerekli görüldüğü durumlarda uygulanmaktadır.

Bender – Gestalt Görsel Motor Testi:

 Görsel-motor koordinasyonu, görsel uyarının algılanması ve motor fonksiyonla yorumlanmasını ölçen bu test, 9 şekilden oluşur ve çocuğun kartlardan bakarak kopya etmesi istenir. Görsel algılama bozukluğunu belirlemek ve organik bozukluğun olup olmadığını anlayabilmek için kullanılan testle özgül öğrenme güçlüğü ve organisite tespit edilebilmektedir.

DENVER Gelişimsel Tarama Testi:

 Çocuğun genel gelişimi konusunda sistematik bilgi verir ve muhtemel gelişimsel güçlükler konusunda uyarır.

 Kişisel-Sosyal (insanlarla anlaşma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme), İnce Motor (el-göz koordinasyonu, küçük cisimleri kullanabilme, problem çözme), Dil (işitme, anlama ve dili kullanma, alıcı ve ifade edici dil becerileri), Kalın Motor (oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak büyük kasların hareketi) gibi alanlarda inceleme yapar.

 

Loisa Düss’un Psikanalitik Hikâyeler Testi:

 Çocuktaki çatışmanın saptanması amacıyla uygulanan on tane yarım bırakılmış hikâyeden oluşan bir testtir. Yarım bırakılmış hikâyeler çocuğa okunarak, hikâyeleri tamamlaması istenerek uygulanır.

Bir İnsan Çiz Testi:

 Resim anlatım yoluyla gerçekleştirilen projektif bir testtir .Bu testin amacı, çocukların duygusal gelişimleri ve hayal dünyaları hakkında bilgi edinmek ve eğer varsa korkularını, öfkelerini, güvensizliklerini tespit etmeye çalışmaktır. Çizdiği bir insan resmi üzerine sorulan sorulara cevap verirken çocuğun bu özellikleri hakkında ipuçları toplanır.

 

 

 

Cümle Tamamlama Testi:

 Cümle tamamlama testi çocukların duygularını incelemek için tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi:

 (4-6 yaş arası): İlköğretime başlayacak olan çocukların sosyal, bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak eğitim ve öğretim hayatına hazır olup olmadıklarını ölçen bir testtir. 6 yaş gruplarımıza uygulanmaktadır.Dosyalar