Kurumsal

Okulumuzda Yapılan Çalışmalar


 ÇOCUKLARLA YAPILAN ÇALIŞMALAR

* Çocuklar sınıf ortamında, etkinlik saatlerinde, serbest oyun sürelerinde ve yemek/uyku zamanlarında gözlemlenerek bireysel özellikleri, birbiriyle olan iletişimleri, grup ilişkileri ve yaşadıkları uyum zorlukları düzenli olarak takip edilir.

* Gözlemler sırasında ve veli görüşmelerinde destek gerektiren, herhangi bir konuda problem yaşadığı düşünülen çocuklarla ilgili öğretmenlerle ve velilerle ortak çalışmalar yapılarak sorunlar giderilmeye çalışılır.

* Çocuklarla yapılan drama uygulamalarıyla ve oyun terapisiyle, grup uyumlarının ve bireysel özelliklerinin geliştirilmesi hedeflenir ve aynı zamanda kurum psikoloğunu tanımaları ve temas kurmaları için imkan sağlanır.

* Uygulanan psikolojik test ve formlarla çocukların gelişim özellikleri değerlendirilir. Bu veriler velilerle ve kurumla paylaşılarak gerekli olan ve yapılacak uygulamalar planlanır.

* Özel eğitim veya uzun süreli psikolojik destek gerektiren çocuklar gözlem ve testlerle tespit edilerek gerekli terapi ve eğitim sürecine yönlendirilir.

OKULUMUZ DA  ÇOCUKLARIMIZLA  YAPILAN  ATÖLYE  ÇALIŞMALARI

* Mindfulness Atölye Çalışmaları
* Hikaye Anlatıcılığı Atölye Çalışmaları
* Değerler Eğitimi Atölye Çalışmaları
* Akıl Oyunları Atölye Çalışmaları

* Kodlama Atölye Çalışmaları

* Duyusal Oyun Atölye Çalışmaları

* 3 Yaş Beceri Gelişim ve Oyun Grupları

 

Mindfulness Atölye Çalışması: Uzun vadeli yapılan çalışmalar göstermiştir ki, bilinçli farkındalık çalışmaları beyin işlevinde ve beynin yapısında oluşturduğu değişikliklerle fayda sağlamaktadır. Okulumuzda Mindfulness Atölye çalışmalarında, bedensel farkındalıkları geliştirme, dış dünya ile bedenimiz arasındaki farkındalığı artırma, duygularımızın bedenimizdeki etkilerini tanıma ve durtu kontrolü sağlama, nefes egzersizleri ve çeşitli çalışmalarla anda kalabilmeyi sağlama, dikkat ve motivasyonu geliştirme üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Hikaye Anlatıcılığı Atölye Çalışması: Hikayeler aracılığıyla öğrencilerimize, edinmeleri amaçlanan değerler aktarılırken keyif almaları, hayal kurmaları, anlamlı ve amaçlı konuşabilmeleri, dinleme becerisi geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları amaçlanmaktadır.

Değerler Eğitimi Atölye Çalışması: Değerler eğitimi ile her bir öğrencinin içindeki iyiliği fark etmesini sağlayarak, öğrencilerimizin kişilik gelişimi desteklenmektedir. Yapılan çalışmalarla oğrencilerimizin bireysel ve toplumsal değerlere ilişkin duyarlılık geliştirmeleri ve bunları içselleştirmeleri hedeflenmektedir.

Akıl Oyunları Atölye Çalışması: Öğrencilerimize sunduğumuz çeşitli akil oyunları ile, beynin bilişsel işlevlerinin aktif olmasını sağlayarak, öğrencilerimizin çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme, öngörebilme, olasılık hesaplama gibi becerileri kazandırmak amaçlanır. Böylece çocuklar, oyun oynayarak öğrendikleri bu beceriler sayesinde günlük hayatta da karşılaştıkları sorunlar ya da seçenekler arasında hızlı karar verme yetisi kazanmış olurlar.

Kodlama Atölye Çalışması: 21. Yy becerilerinden olan kodlama çalışmaları ile öğrencilerimize cağın gerektirdiği analitik düşünme, olay ve durumlar arasında ilişki kurma, yaratıcı düşünme, problem çözme, sistematik düşünme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Duyusal Oyun Atölye Çalışması : Çocukların bütün duyularını harekete geçiren ve böylelikle çocukları keşfetmeye cesaretlendiren oyunlardır. Peki bu duyular nelerdir? Dokunma, görme, tatma, işitme ve koklama hepimizin aklına gelen duyulardır. Duyusal Oyun ile çocukların Yaratıcılık, El-göz –ayak koordinasyonu, İnce-kaba motor gelişimi ve Özgüven, özsaygı gelişim becerileri sağlıklı bir şekilde gelişir. Hayatımız için gerekli tüm becerilerin gelişmesinde son derece etkilidirler.

3 Yaş Beceri Gelişim Atölyeleri ve Oyun Grupları: 36-48 aylık çocuklarımız, oluşturduğumuz oyun gruplarında, yaş düzeyine uygun olarak planlanan oyunlarla ve çeşitli atölye çalışmaları ile, oyun içerisinde eğlenirken öğrenme, beceri geliştirme, akranlarıyla iletişim kurma ve sosyalleşme imkânı kazanmaktadır.

 

ÖĞRETMENLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

* Öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları izlenerek gerek görülen durumlarda uygun olan yönlendirmeler yapılır.

* Sınıf ortamında problem yaşadığı düşünülen ve gözlenen çocuklarla ilgili öğretmenlerle ortak çalışmalar planlanır.

* Periyodik olarak yapılan eğitim toplantıları ile  öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu düşünülen veya talep ettikleri konularda bilgilendirilmeleri ve uygulamalı çalışmalarla konulara yeni yaklaşımlar geliştirmeleri sağlanmaya çalışılır.

* Herhangi bir konuda yaşadığı problemi aktarmak isteyen öğretmenlere gerekli olan danışmanlık sağlanır.

VELİLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

* Bireysel görüşme talep eden velilerle görüşme ayarlanarak çocuklarıyla ve aile içi eğitim sorunlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti sunulur. Tüm velilerle planlanan zamanlarda sistematik aile görüşmeleri planlanır.

* Çocuklarla yapılan gözlem ve uygulamaların sonuçları velilere aktarılarak önleyici rehberlik desteği sağlanır. Önleyici danışmanlık, sorunlar oluşmadan, henüz ufak bir soru işareti şeklinde iken önlemeyi sağlayan bir sistemdir. Çocuğun, gelişim takibi sırasında fark edilen ufak problemler, profesyonel yardım gerektirecek duruma gelmeden, okul  ve aile ortamında uygulanacak hızlı ve basit önlemler ile probleme dönüşmeden önlenir.* Velilerin çocuk eğitimiyle ve çocuk psikolojisiyle ilgili merak ettikleri konularda bilgilenmeleri, aile içi tutumlarını gözden geçirebilmeleri, ana babalık becerilerini geliştirebilmeleri ve sıkıntı yaşadıkları alanlarda çözüm önerileri bulabilmeleri amacıyla belirlenen zamanlarda  aile seminerleri ve toplantıları yapılır.

* Çocukların çeşitli gelişim alanlarındaki durumlarıyla ilgili dönemsel raporlar hazırlanarak velilere çocuklarının gelişimlerine dair düzenli bilgiler verilir.Dosyalar